Print this page

LAST MINUTE REGATTA Vitorlásrendezvény

A rendezvény helye és ideje: 2022.10.22. Keszthely

A rendezvény célja: Közös vitorlázási lehetőség biztosítása szervezett formában.

Rendező: Keszthelyi Yacht Club

Felelős szervező: Kayser Miklós

Versenybíró és döntnök: Regényi Zsolt

Versenyorvos: Dr Niklai Erzsébet

Szabályok:
A rendezvényen a Nemzetközi Vitorlás Szövetség (ISAF) érvényes versenyszabályai és annak kiegészítései, az MVSZ érvényes Verseny Rendelkezései, az Osztályelőírások, valamint jelen kiírás pontjai érvényesek.

Résztvevők: Bárki, aki szeretné kipróbálni önmagát, hajóját, legénységét versenyhelyzetekben ( vitorlás kishajók esetén szükséges a vezetői engedély)

Résztvevő osztályok:
Yardstick I-II-III ( Az MVSZ legutolsó listája, vagy a német lista alapján. Amely hajó egyiken sem szerepel: 65)

Nevezés helye és ideje: 2022.10.22. a KYC telepén 8-9 óra között

Nevezési díj: 4000 Ft/fő, 18 év alatt 1000 Ft / fő

INFO: info@takacs.hu

Pálya:

A keszthelyi öbölben elhelyezett háromszög pálya telepített rajt és célvonallal az alábbi ábra szerint.

1

2 Rajt-Cél.................

3

A pálya teljesítése:
Rajt - 1 - 2 - 3 - 1- 3 - cél

A rajt-cél vonalon verseny közben áthaladni tilos, aki a vonalon áthalad, a futamból kizárásra kerül.

Rajtidő: 2022.10.22. 1. futam 10:00 YS 110-133
10:15 YS 100-109
10:30 YS 0 -99
( Az 1.futam rajtbesorolása az adott hajó YS száma alapján, nem a kiírt osztályok sorrendje szerint)
2. futam ráindítással minden hajóosztály részére egyszerre

Óvás:
Az óvást legkésőbb a rendezőhajó partra érkezését követő 30 percen belül lehet leadni.

Értékelés:
Az osztályok első három helyezettje /előnyszámítás alapján/ kupa díjazásban részesül.
Az abszolút első, valamint a számított abszolút első is különdíjat nyer.

Egyéb rendelkezések:
Minden résztvevő köteles mentőmellényt viselni a kikötőből való kifutástól a visszaérkezésig.

Szavatosság kizárása:A rendezőség nem vállal felelősséget sem a résztvevők, sem a hajók versenyre való alkalmassága tekintetében, sem pedig a rendezvényen való részvétel során esetlegesen bekövetkező balesetekért, vagy károkért.

Jó szelet!


Keszthelyi Yacht Club